Fakta a problémy

12. září 2007 v 14:45 | Pettha |  O dívčím těle a menstruaci

Úvod: biologické vysvětlení
Co je to menstruace? Přibližně každý měsíc tělo ženy v reprodukčním věku vykazuje určité změny. Tento proces se jmenuje menstruace. Měsíčky (nebo menstruace) patří mezi neklamné známky dospívání. Tělo ženy se tak vlastně připravuje na budoucí možnou reprodukci (schopnost mít děti).
Co se v té době děje: uvnitř ženského těla se skrývá děloha, v níž se později vyvíjí plod (dítě). Přibližně každý měsíc se děložní sliznice mění tak, aby se v ní, v případě otěhotnění, se mohlo uhnízdit oplodněné vajíčko. Pokud k oplodnění nedojde, sliznice se odloučí a pochvou vyjde z těla ven. Tomto procesu říkáme měsíčky nebo menstruace.
Proč bych o tom měla něco vědět?
Pro dívku je znalost této části těla důležitá a i ty by ses s ní měla seznámit. Lépe pak porozumíš jedné z největších událostí puberty - první menstruaci. Také poznáš, kdy bys u sebe měla mít hygienické potřeby, lépe odhadneš příznaky, jež tvůj cyklus provázejí, a později porozumíš, jak pracuje tvůj rozmnožovací systém. To se hodí, pokud se rozhodneš pro antikoncepci nebo plánované těhotenství. Více informací o reprodukčním systému najdeš v části nazvané Anatomie ženského těla a rozmnožování.
Jednotlivé fáze menstruačního cyklu
Následující řádky popisují čtyři fáze menstruačního cyklu.

První fáze - menstruace: dostala jsi měsíčky
Co se děje: tělo se zbavuje tkáně, kterou již nepotřebuje.
Podrobnější vysvětlení: během menstruace se odlučuje sliznice dělohy (endometrium) a z dělohy je vyloučena pochvou ven z těla. Menstruační "krev" pomalu odtéká. Možná se ti zdá, že silně krvácíš, ale ve skutečnosti jde o směs krve, hlenu a buněk, která svým množstvím průměrně odpovídá 6-9 pol. lžícím za měsíc. Samotná krev množstvím nepřesáhne asi 3 lžíce. Krvácení bývá červené nebo tmavší a můžeš si všimnout, že obsahuje i malé hrudky nebo sraženiny.
Druhá fáze - období před ovulací (hned po skončení měsíčků)
Co se děje: tělo připravuje vajíčko k oplodnění.
Podrobnější vysvětlení: asi v době, kdy přestáváš menstruovat, začínají vaječníky připravovat další vajíčko (oocyt), jež bude později uvolněno do vejcovodu (obvykle se vaječníky střídají a jeden měsíc zrání vajíčka zajišťuje levý vaječník, druhý měsíc pravý). Hormon estrogen současně způsobuje změnu děložní sliznice a utváří se endometrium.
Třetí fáze - ovulace
Co se děje: na tomto místě nebudeme zabíhat do podrobností - v tento okamžik se vajíčko uvolňuje z vaječníku a prochází vejcovodem. Tělo připravuje dělohu tak, aby v ní oplodněné vajíčko mohlo zahnízdit (pokud k oplodnění skutečně dojde).
Podrobnější vysvětlení: Na konci druhé fáze vyšle mozek prostřednictvím hormonů pokyn vaječníkům, že je čas uvolnit zralé vajíčko (oocyt). Uvolnění vajíčka se nazývá ovulace. Vajíčko putuje vejcovodem k děloze a děložní sliznice (endometrium) současně nabývá na objemu. Tento růst způsobuje hormon progesteron. Všechny tyto změny probíhají proto, aby tělo bylo na oplodněné vajíčko připravené. V opačném případě organismus sám pozná, že endometrium již není potřeba.
Ačkoliv se délka menstruačních cyklů může různit, období mezi ovulací a měsíčky je pevně dané - k ovulaci zpravidla dochází 14 dní před začátkem další menstruace.
Čtvrtá fáze - predmenstruační období
Co se děje: nedošlo-li k početí, děloha se připravuje na odloučení přebytečné vrstvy sliznice, jež byla určena pro oplodněné vajíčko.
Podrobnější vysvětlení: hladina hormonů, jež řídily změny děložní sliznice, pozvolna klesá. Jde o hormony estrogen a progesteron. Endometrium již nic nepovzbuzuje k dalšímu růstu. Tehdy se sliznice začíná odlučovat a to je začátek dalšího menstruačního cyklu.
Kdy dostanu měsíčky?
První menstruace se dostaví během puberty. Průměrný věk dívky se pohybuje mezi 12 a 13 lety, ale za normální věk se považuje rozmezí od 9 do 16 let. Není žádný "pravý" čas. Menstruace se objeví, až na to tvé tělo bude připraveno. Pokud ještě v 16 letech nemenstruuješ, měla bys navštívit lékaře.
Jak dlouhá bude moje menstruace a jak dlouho bude trvat můj menstruační cyklus?
Na samém začátku nebudou tvé menstruační cykly pravidelné - délka se pohybuje v rozmezí jednoho až deseti dnů. Samotná menstrauce trvá v průměrně 5-7 dnů.
Po první menstruaci můžeš mít nějakou dobu menstruační cyklus nepravidelný - jednou měsíčky dostaneš a pak třeba dlouho ne. Na další měsíčky můžeš čekat třeba i 6 měsíců! Na tom není nic neobvyklého. Než se tvé tělo nové situaci přizpůsobí, dají se termíny příští menstruace jen těžko odhadnout. Časem by se však menstruační cyklus měl sám upravit a měl by být po většinu let poměrně pravidelný. Pokud se tak nestane, zajdi si k lékaři. Jednotlivé menstruace od sebe dělívá 21-35 dnů.
Určení délky cyklu
I když si jisté pravidelnosti cyklu můžeš všimnout až po dvou letech, není marné vést si o menstruaci od začátku záznamy. (Můžeš použít náš Předpovědník měsíčků v části Co se mě týká!) Každý měsíc si v kalendáři zaškrtni nebo jinak označ dny, kdy máš menstruaci. Časem se tvůj cyklus začne srovnávat a ty si této změny postupně všimneš. Pak již odhadneš, kdy se ohlásí další měsíčky, protože budeš moci porovnat průměrnou délku předchozích menstruací. Pokud si zapíšeš i své pocity těsně před menstruací, naučíš se znát i "signály", jež tě na blížící se menstruaci upozorní.
Informace, které se ti mohou hodit
Slovo "menstruace" je latinského původu. Jeho základem je slovo menses, jež znamená "měsíc". Už to ti mnohé napoví. Jestli jsi někdy slyšela kamarádky mluvit o "těch dnech v měsíci", patrně ses dovtípila, že ženy menstruují každý měsíc.
Menstruační cyklus je období ohraničené prvním dnem jedné menstruace a prvním dnem menstruace následující. Doba mezi nimi se přibližně rovná jednomu lunárnímu měsíci (průměrný cyklus trvá 28 dnů). Menstruační cyklus má několik fází. (Viz výše, "Jednotlivé fáze menstruačního cyklu".)
Při narození máš úplný a definitivní počet vajíček! Během života tvé tělo uvolní asi 500 zralých vajíček.
Co je normální a co je problém?
V učebnicích se píše, že menstruace by se měla přihlásit asi každých 28 dnů. Dále se v knížkách dočteš, že tekutina, kterou průměrně během menstruace ztratíš, svým množstvím odpovídá 6-9 pol. lžícím. To zní sice pěkně, ale tvé tělo si to v knížce přečíst neumí a může se klidně chovat úplně jinak.
Co některé ženy může potkat nebo potkává:
Menstruaace se nedostavuje pravidelně (ve skutečnosti má jen málo žen 28-denní menstruační cyklus)
Silná manstruace každý měsíc
Bolestivá menstruace
Vynechávání menstruace (amenorea)
Jen málo žen má hned několik potíží najednou, ale je to také možné. V některých případech to může být i známkou toho, že něco není v pořádku. Takže pokud máš nepravidelnou menstruaci nebo krvácíš příliš silně a případně tvá menstruace je bolestivá, měla by sis o tom promluvit s lékařem. Pomoc vyhledej i v případdě, když se menstruace nedostaví nebo náhle přestane.
Občasná menstruace
Obyčejně se délka menstruačního cyklu po prvním roku nebo až dvou letech upraví a dívka dostane menstruaci přibližně jednou za měsíc. Většina žen tak za rok má 12-13 menstruací. Pokud se však menstruace NEDOSTAVÍ každý měsíc a žena menstruuje třeba jen pětkrát nebo šestkrát do roka, jde o občasnou menstruaci, o níž by se měl dozvědět lékař.
Menstruace může na začátku vynechat i na několik měsíců a po jejím opětovném objevení se délka trvání pohybuje v rozmezí 1-10 dnů. To je naprosto v pořádku. Tvé tělo si na menstruační cyklus musí zvyknout a k tomu potřebuje dost času. Toto přivykání může trvat až dva roky.
Jestli však již nějakou dobu menstruuješ a měsíčky se ti o měsíc zpozdí, mohou být na vině i jiné okolnosti. Tobě se pak zdá, že jsi jednu menstruaci ""přeskočila"". Nejčastějším důvodem vynechání menstruace bývá těhotenství. Mezi další příčiny však patří i:
velký váhový úbytek
nemoc
citelné omezení přísunu kalorií
zvýšená fyzická zátěž (např. běháš-li týdně více než 65 km.)
extrémní stres nebo rozrušení
léto - vynechání menstruace není v létě neobvyklé. Cyklus může ovlivnit délka slunečního světla.
Ve věku kolem 45-50, když se žena blíží ke konci reprodukčního věku, jsou to právě nepravidelné měsíčky které ji mohou upozornit na blížící se menopauzu.
Nepravidelné měsíčky

"Pravidelné" měsíčky znamenají, že doba mezi dvěma začátky menstruace je každý měsíc přibližně stejná. Délka cyklu se pohybuje mezi 21-35 dny, průměrná délka je 28 dnů. Po první menstruaci můžeš mít nějakou dobu nepravidelný menstruační cyklus - jednou měsíčky dostaneš a pak třeba 6 měsíců ne! Na tom není nic neobvyklého. Než se tvé tělo nové situaci přizpůsobí, dají se termíny příští menstruace jen těžko odhadnout. Časem by se však situace měla změnit a menstrauce se sama upravit na pravidelnou. Pokud se tak nestane, zajdi si k lékaři a poraď se s ním.
Krvácení nebo "špinění" mezi dvěma menstruacemi
Krvácení nebo "špinění" (slabé krvácení) mezi měsíčky je v pořádku jen tehdy, pokud k němu dojde v termínu ovulace (asi 14 dnů před začátkem další menstruace). Některým ženám se to stává. Pokud krvácíš z jakéhokoliv jiného důvodu, měla bys vyhledat lékaře.
Když menstruace přestane
Někdy se prostě může stát, že menstruace ustane - takový stav se nazývá amenorea.
Mezi možné příčiny patří:
Těhotenství
Náhlý váhový úbytek. Amenorea bývá průvodním znakem mentální anorexie. Jde o psychické onemocnění, jež postihuje hlavně mladé dívky, které odmítají potravu, proto aby zhubly.
Bulimie - onemocnění, jež pacientky nutí k přejídání a následnému vyzvracení přijaté potravy.
Nadměrná fyzická zátěž. Příkladem může být běhání více než 65 km týdně nebo vrcholový trénink baletek či gymnastek.
Cysty na vaječnících
Některé antikoncepční pilulky mohou menstruaci omezit nebo zastavit

Silné krvácení
Silné krvácení poznáš podle toho, když používáš tampón s nejvyšší možnou absorpcí nebo vložku a musíš si je daleko častěji měnit než obvykle nebo než je uvedeno na obalu výrobku.
Mezi možné příčiny silného krvácení patří:
Žena má přirozeně silnější menstruaci
Zavedení nitroděložního tělíska, jež chrání před otěhotněním
"Hormonální nerovnováha" (malé nebo žádné množství progesteronu)
Fibroidní nádory nebo polypy, jež se někdy objeví na děložní stěně
Onemocnění štítné žlázy (štítná žláza leží v krční oblasti a pomáhá regulovat mnoho tělesných funkcí)
Endometrióza - jde o stav, kdy buňky ze sliznice dělohy putují po těle a rostou jinde, než mají
Kouření
Porod (mnoho žen mívá během prvního roku po porodu silnou menstruaci).
Některé z popsaných příčin nevyžadují léčbu, jiné ano."
Kdy je čas navštívit kvůli silnému krvácení lékaře
Pokud silně krvácíš v průběhu každé menstruace, nebývá důvod ke znepokojení. K lékaři bys však měla zajít když:
Jsi stále unavená
Velmi silné krvácení může způsobit anémii, tj. úbytek červených krvinek, jež zodpovídají za okysličování organismu. Cítíš-li se vyčerpaná, požádej lékaře, ať tuto možnost prověří.
Musíš používat více vložek nebo tampónů (nejsilnější vložku či tampón si musíš vyměnit za necelou hodinu).
Pokud začneš silněji krvácet a změní se i konzistence vyloučené tekutiny, měla bys vyhledat lékaře. Ten ti po vyloučení vážnějších zdravotních příčin může předepsat antikoncepční prášky nebo progesteron, jež menstruační cyklus upraví.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama